Sprawdź czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo. Poniżej zamieszczam cztery siatki centylowe dotyczące rozwoju fizycznego dzieci w wieku 0 – 5 lat. Standardy zostały opracowane przez WHO.

Co to są centyle i siatki centylowe ?
Centyle są wartościami statystycznymi, ilustrującymi, jak na tle równolatków tej samej płci wypada dziecko ( biorąc pod uwagę wzrost i wagę) ile % dzieci osiągnęło tę samą wagę i wzrost, ile z nich jest lżejszych, cięższych, wyższych lub niższych.

Jak czytać siatki centylowe ?
Siatka centylowa składa się z dwóch osi. Na osi poziomej zaznaczony jest wiek, natomiast na pionowej wzrost oraz waga. Cały obszar siatki, pomiędzy 3. a 97. centylem mieści się w normie. Centyl 50. to średni wzrost i waga. 97. centyl oznacza dzieci bardzo wysokie i ciężkie, natomiast centyl 3. – dzieci niskie i ważące najmniej. Po zaznaczeniu na siatce danych np. wiek i waga wyznaczony zostaje punkt w którym mieści się dziecko. Jeśli jest to np. centyl 97., oznacza to, że jest ono cięższe/wyższe od 97% dzieci.