Nr Konta bankowego :

Pekao S.A. 06 1240 6452 1111 0010 9150 1113

Anna Norejko
ul. Wojeciecha Gersona 17/18
85-305 Bydgoszcz