Nr Konta bankowego :

Pekao S.A. 68 1240 6452 1111 0010 5859 3814

Anna Norejko
ul. GOPR – u 46
Bydgoszcz